development.samen.org on 37.75.153.125
Notice: Undefined variable: hidden in /home/intosame/domains/development.samen.org/public_html/classes/slideshow.php on line 121
Pepijn1 afrika zuid amerika 3 pepijn2 vb2 voorbereiding3 gr 111 vb groepsreis12 testimage2 vrijwilliger kinderen

De visie van Don Bosco

SAMEN is onderdeel van de wereldwijde Don Bosco organisatie, die zich in 130 landen in de wereld inzet voor hulpbehoevende en kansarme jeugd en jongeren.

 

Don Bosco: een inspirator

Don Bosco (1815-1888) was een priester die leefde in Turijn, Noord Italië waar hij zich inzette voor jongeren. Hij deed dit op een nieuwe, revolutionaire manier die ook nu nog wordt gevolgd door alle projecten wereldwijd. Dit zijn straatkinderenprojecten, maar ook (technische) scholen, buurthuizen en jeugd- en jongerencentra.

 

 

Pedagogisch systeem

Don Bosco ontwikkelde het preventief pedagogisch systeem, dat uitgaat van het principe dat voorkomen beter is dan achteraf verbeteren. Deze visie heeft een aantal kernbegrippen: het eerste begrip is aanwezigheid, Don Bosco vond het van belang om er te zijn voor kinderen en jongeren. Het tweede is de dialoog, het in gesprek gaan met jongeren, zodat zij zich serieus genomen en gelijkwaardig voelen. Het derde begrip is stimuleren, kinderen en jongeren worden bij Don Bosco gestimuleerd om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Het laatste begrip is vertrouwen; Don Bosco vond dat kinderen en jongeren het vertrouwen van anderen en zichzelf nodig hebben om tot zelf ontplooiing te komen. De werkwijze van de projecten van SAMEN zijn terug te voeren naar de beginselen van dit systeem.

  

Levensloop Don Bosco

Op 16 augustus 1815 werd Giovanni Bosco geboren in een dorpje in de buurt van Turijn. Hij werd geboren in een roerige tijd in Italië, vlak na de val van Napoleon. De bevolking nam snel toe en er was niet voldoende werk op het platteland, zodat velen hun heil in de steden zochten. De arbeidsomstandigheden en de lonen waren slecht en ook hier was werkloosheid. Vele jonge jongens zwierven op straat zonder familie en onderdak.

 

Don Bosco, priester gewijd in 1841, trok zich het lot aan van deze straatkinderen. Hij zocht ze op, legde contacten. Ook nodigde hij hen uit met hem de enige vrije dag, de zondag, door te brengen met spel en geloofsonderricht, muziek en zang. Hij maakte met hun bazen contracten over werktijden, redelijk loon, vrije tijd en goede verzorging. Maar elke oplossing riep weer andere problemen op. De jongens konden niet lezen of schrijven en kenden geen vak. Daarom begon hij een ambachtsschool in de avonduren. Jongens die geen dak boven het hoofd hadden bezorgde hij een thuis. In het begin deed hij alles zelf, soms geholpen door vrijwilligers.

 

Salesianen van Don Bosco

Toen het werk een redelijk vaste basis had gevonden wilden enkele jongens bij Don Bosco blijven. Met hen stichtte Don Bosco toen een nieuwe kloosterorde (congregatie), later salesianen van Don Bosco genoemd. Er was behoefte een soortgelijk werk te beginnen voor meisjes. Daarom stichtte hij de zusters van Don Bosco. Daarnaast ontstond een derde groep: medewerkers. Ze werkten uit de inspiratie van Don Bosco zonder de kloostergeloften af te leggen. Deze drie groepen werken vooral voor jeugd en jongeren in nood. Deze nood laat zich vertalen in opvang van jeugd in jeugdcentra, in scholen (vooral lager beroepsvorming), in internaten en op projecten voor straatkinderen. Er is veel aandacht voor spel, creativiteit, toneel, zang, muziek en dans. Typerend is dat oudere jongens en meisjes de jongeren helpen, met hen optrekken en verantwoording overnemen. Als je dus in een huis van Don Bosco komt, zul je veel van deze elementen terugvinden. Natuurlijk zullen deze anders gekleurd zijn in Nederland, in West-Europa, in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika of Azië.

 

Don Bosco en SAMEN

Website van Don Bosco Werken NederlandOok bij SAMEN werken we volgens dit systeem. Don Bosco was ervan overtuigd dat elk jong mens een onschatbare waarde heeft; dat elke mens kan groeien, dat een mens die zijn leven zelf in handen neemt iets kan betekenen voor anderen. Niet op eigen kracht, maar SAMEN. In Nederland werkt SAMEN nauw samen met de 10 andere Don Bosco projecten in Nederland, en met de Salesianen van Don Bosco.