development.samen.org on 37.75.153.125
Notice: Undefined variable: hidden in /home/intosame/domains/development.samen.org/public_html/classes/slideshow.php on line 121
pepijn2 groepsreis12 afrika gr 111 vrijwilliger Pepijn1 testimage2 zuid amerika 3 vb2 voorbereiding3 vb kinderen

Wat is SAMEN

"SAMEN Jongeren en Straatkinderen" is een organisatie die jongeren tussen de 18 en 30 jaar bemiddelt naar straatkinderenprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Organisatie

SAMEN is een vrijwilligersorganisatie die meer dan 30 jaar geleden is opgericht door Harrie Kanters. In de loop van die tijd heeft SAMEN veel ervaring opgebouwd in het koppelen van jongeren met projecten. De activiteiten van SAMEN worden georganiseerd door een programmacoördinator en een groep van jonge vrijwilligers die zelf allemaal naar een straatkinderenproject zijn geweest of een achtergrond hebben binnen internationale samenwerking.


Missie
SAMEN biedt Nederlandse jongeren een meeleefervaring met kinderen en jongeren die zijn opgegroeid in situaties van armoede en uitsluiting. Ze maken kennis met projecten die zich voor deze groep inzetten en ervaren het leven in een voor hen vreemde samenleving. SAMEN werkt vanuit het gedachtegoed van Don Bosco, dat zich richt op vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving van jongeren. SAMEN bestaat zowel voor als door jongeren; in al haar activiteiten wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de capaciteiten van haar vrijwilligers.


Als vrijwilliger ben je te gast op één van onze partnerprojecten. Je leeft en draait in eerste instantie mee op het project. Vanuit je interesses, achtergrond en werkervaring overleg met het project welke taken je op je kan nemen. In de voorbereiding ga je hier al over nadenken. Omdat je als vrijwilliger slechts tijdelijk op het project bent werk je naast en samen met lokale staf.


Visie
SAMEN ziet een jongere generatie die leeft vanuit een open en betrokken houding naar de wereld om zich heen. Een houding die uitgaat van verbondenheid met het lot van de ander, in het bijzonder van hen die blootstaan aan situaties van armoede en uitsluiting. Een houding waarin diversiteit op waarde wordt geschat en respect wordt getoond voor denkbeelden van anderen. Jongeren hebben het zelfvertrouwen om niet weg te kijken bij onrecht, maar binnen de eigen mogelijkheden verantwoordelijkheid te nemen en eigen initiatief te ontplooien.


Programma coördinator

De eerste keer dat je contact opneemt met SAMEN heb je waarschijnlijk contact met Willem van Sermondt. Hieronder een korte introductie van hem.


Mijn naam is Willem en in 2008 ben ik als deelnemer via SAMEN willem van sermondt
voor 6 maanden naar India geweest. Daarna ben ik actief geworden als vrijwilliger bij SAMEN, onder andere door in het kernteam te gaan. Zodoende heb ik in 2011 (India) en 2013 (Kenia/Tanzania) twee groepsreizen mogen organiseren. Sinds april 2015 ben ik coördinator van SAMEN. Samen met mijn kernteam en ongeveer 40 andere vrijwilligers probeer ik te zorgen voor een goede voorbereiding en begeleiding van de jongeren die via ons weg gaan. Ik wens je veel succes met je reisplannen en wie weet tot snel.


Team SAMEN

Het kernteam van SAMEN komt maandelijks bijeen om activiteiten te plannen, te organiseren, te evalueren en het programma te versterken. Op dit moment bestaat het kernteam uit:

Erjo Beitler (voorzitter), Fleur AntonidesChris Kleijne (penningmeester), Marieke Ekenhorst, Eva de Ruiter, Sarah Beeftink, Silke Tukkers, Sanne Rijpkema, Pedro Ayala, Minke Kooiman en  Iris Borsboom (foto's v.l.n.r. / v.b.n.b.).

erjo beitlerFleur antonideschris kleijnemarieke ekenhorsteva de ruiter

 

Je vindt ons op de Apollolaan 91 in Amsterdam en je kunt ons bereiken via info@samen.org en op telefoonnummer 020-6792095.

 

Stichting Don Bosco Amsterdam

SAMEN is een project van Stichting Don Bosco Amsterdam, die zich op verschillende manieren inzet voor jongeren in Nederland en straatkinderen in ontwikkelingslanden. De stichting maakt onderdeel uit van de wereldwijde organisatie van Don Bosco.  

 

Subsidie

SAMEN ontvangt subsidie van Erasmus+  (het Europese

subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport), een

programma dat beheerd wordt door de EU. Daarnaast

ontvangt SAMEN een bijdrage van Don Bosco Nederland.

 

ANBI

Stichting Don Bosco Amsterdam is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),  waardoor giften voor de lokale projecten via SAMEN kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

 

Giften voor straatkinderen

Je kunt de straatkinderen steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 0004 5357 23 t.n.v. Stichting Don Bosco Amsterdam inzake SAMEN.