development.samen.org on 37.75.153.125
Notice: Undefined variable: hidden in /home/intosame/domains/development.samen.org/public_html/classes/slideshow.php on line 121
Pepijn1 zuid amerika 3 gr 111 vb2 afrika testimage2 vb voorbereiding3 vrijwilliger groepsreis12 pepijn2 kinderen

Veel gestelde vragen

Vraag 1: Aan welke eisen moet ik voldoen om via jullie bemiddeld te worden? 
Vraag 2: Moet ik gelovig zijn om via jullie organisatie naar een project te gaan?
Vraag 3: Hoe kies ik naar welk project ik wil?
Vraag 4: Kan ik ook een stage in het buitenland doen via jullie?
Vraag 5: Kan ik ook korter dan 3 maanden weg?
Vraag 6: Hoe zit het met verantwoordelijkheid?
Vraag 7: Hoe kan het dat vrijwilligerswerk doen met SAMEN zoveel goedkoper is dan met andere organisaties?
Vraag 8: Als kinderen op een project komen, hebben ze dan geen contact meer met thuis?
Vraag 9: Wat is mijn rol als vrijwilliger?


Vraag 1: Aan welke eisen moet ik voldoen om via jullie bemiddeld te worden? 
Antwoord 1: Er zijn geen speciale criteria om via SAMEN bemiddeld te worden. Het is vooral belangrijk dat je ervoor wilt gaan, en dat je met straatkinderen wilt werken.

Vraag 2: Moet ik gelovig zijn om via jullie organisatie naar een project te gaan?
Antwoord 2: Nee, je hoeft geen gelovige achtergrond te hebben om via SAMEN bemiddeld te worden. Het is wel belangrijk dat je open staat voor andere culturen en geloven. De projecten waar SAMEN mee werkt zijn van de wereldwijde organisatie van Don Bosco. Dit garandeert professionaliteit, een goede organisatie en duidelijke pedagogiek. Als vrijwilliger moet je vooral geloven in de straatkinderen!

Vraag 3: Hoe kies ik naar welk project ik wil?
Antwoord 3: Op deze website vind je een aantal voorbeelden van projecten waar we mee werken in verschillende werelddelen. Dit is een selectie van het aanbod projecten. Het hangt af van jouw voorkeuren waar je uiteindelijk naartoe gaat. Ga je liever naar een project in de stad, of op het platteland? Wil je met veel andere vrijwilligers werken, of liever op een kleiner project? Als dit soort vragen komen aan bod tijdens je voorbereidingstraject. Uitgaande van je voorkeur, en natuurlijk de mogelijkheden op de projecten, kiezen we samen een project dat bij je past.

Vraag 4: Kan ik ook een stage in het buitenland doen via jullie?
Antwoord 4: Ja, je kunt ook een stage via SAMEN doen in het buitenland. We vinden het wel belangrijk dat je er echt voor kiest om met straatkinderen te werken en met hen activiteiten te doen. En het hangt natuurlijk af van je opleiding welke criteria er zijn voor je stage, en of vrijwilligerswerk met straatkinderen daar aan voldoet. 

Vraag 5: Kan ik ook korter dan 3 maanden weg?
Antwoord 6: Je kunt via SAMEN voor een periode van 3 tot 8 maanden naar een project toe. In Zuid-Amerika en Afrika geven de projecten aan de voorkeur te hebben voor vrijwilligers voor minimaal 6 maanden. Als je korter weg wilt dan 3 maanden, kijk dan eens of de groepsreis iets voor jou is.

Vraag 6: Hoe zit het met verantwoordelijkheid?
Antwoord 7: SAMEN is een bemiddelingsorganisatie en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de vrijwilligers in het buitenland. De verantwoordelijkheid ligt bij de vrijwilligers zelf. Bij problemen en in het geval van een calamiteit zal SAMEN waar mogelijk alle nodige ondersteuning bieden aan vrijwilligers en ouders. 

Vraag 7: Hoe kan het dat vrijwilligerswerk doen met SAMEN zoveel goedkoper is dan met andere organisaties?
SAMEN is een organisatie voor en door jongeren en bestaat dus voor een groot deel uit vrijwilligers die actief blijven voor SAMEN nadat ze terugkomen van hun werk met straatkinderen. Dit houdt de kosten laag. Daarnaast ontvangt SAMEN een subsidie van de Europese Unie en enkele andere fondsen.

Vraag 8: Als kinderen op een project komen, hebben ze dan geen contact meer met thuis?
Het liefst blijven kinderen, ondanks hun problematiek, bij hun ouders. Daarom zetten de projecten van Don Bosco altijd als eerste in op hereniging van straatkinderen met ouders of familie. In veel steden is Don Bosco aangewezen als de organisatie om zich bezig te houden met zwerfproblematiek. Het is natuurlijk niet goed als een organisatie op eigen houtje kinderen van de straat gaat halen.                 Soms is het echter niet mogelijk om kinderen thuis te plaatsen. Dit omdat de thuis situatie niet veilig is of omdat ouders en familie niet de middelen hebben om het kind op te voeden. Deze kinderen komen terecht op de projecten van Don Bosco. Als de kinderen op de projecten terecht komen verliezen zij niet het contact met thuis. Familie is in veel ontwikkelingslanden heel belangrijk voor je toekomst. Ouders of familie komen op bezoek op het project en tijdens vakanties gaan de kinderen, als dat mogelijk is, terug naar huis. Op deze manier proberen de projecten samen te werken met ouders en/of familie.

Vraag 9: Wat is mijn rol als vrijwilliger?
Als vrijwilliger ben je extra op het project. Je vervangt geen lokale medewerkers maar ondersteunt hen. Op de projecten werkt vaste, lokale staf die zorgt draagt voor het reilen en zeilen op het project. Als vrijwilliger ben je extra en neem je extra taken op je. Dit kan zijn bijles geven of sport- en spelactiviteiten organiseren. Naar de kinderen kun je verschillende rollen innemen. Soms ben je de leraar, soms als een oudere broer/zus en soms als een vriend. SAMEN vind dat vrijwilligers zich bewust moeten zijn van hun rol. Straatkinderen vormen een kwetsbare groep waardoor een goede voorbereiding hierop noodzakelijk is. De kinderen gaan zich ook aan jou als vrijwilliger hechten en het is belangrijk om je als vrijwilliger hiervan bewust te zijn en hier goed mee omgaat.